Privacyverklaring

Privacyverklaring JUG043 Maastricht

JUG043 Maastricht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Naar contactgegevens   

Persoonsgegevens die wij verwerken

JUG043 Maastricht verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactformulier

Via ons contactformulier verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam(*)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres(*)
 • IP-adres (niet zichtbaar veld)
 • Vraag of opmerking(*)

De velden met een (*) zijn verplichtte velden.

Toegang website voor leden

Leden van JUG043 Maastricht krijgen toegang tot het besloten gedeelte van de website met behulp van Community Builder. Via het aanmeldformulier van Community Builder verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

 • Voornaam(*)
 • Achternaam(*)
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam (om te kunnen inloggen op deze website) (*)
 • Telefoonnummer(*)
 • E-mailadres(*)
 • Gebruik van WhatsApp (i.v.m. groeps WhatsApp).
 • Facebookpagina
 • URL website.
 • Joomla evaring.
 • Korte omschrijving van jezelf.
 • Of je akkoord gegaan bent (ja of nee) met met deze privacyverklaring (*)
 • Of je akkoord gegaan bent (ja of nee) dat wij foto's van u op onze en de Joomla Community.nl website plaatsen (*)
 • Of je akkoord gegaan bent (ja of nee) dat wij streaming video uitzenden via bijvoorbeeld Zoom of Facebook (*)

De velden met een (*) zijn verplichtte velden. Leden kunnen zelf de gegevens invullen of aanpassen (nadat ze inloggen).

Lees onze mediapolicy   

Nieuwsbrief

Via een nieuwsbrief informeren we onze leden over nieuws uit de Joomla Community, verslagen vorige bijeenkomsten en over aanstaande bijeenkomsten. Hiervoor maken we gebruik van AcyMailing. Wij verwerken dan de volgende (persoons)gegevens:

 • Naam*
 • E-mailadres*

De velden met een * zijn verplichtte velden. De leden kunnen zichzelf in en uitschrijven voor de nieuwsbrief via Community Builder.

Bijeenkomsten

Via Events Booking kunnen bezoekers zich aanmelden voor onze bijeenkomsten. Wij verwerken dan de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres*

De bezoekers kunnen zichzelf in en uitschrijven voor onze bijeenkomsten. Hiervoor is geen account vereist.

Website Review

Om je website aan te melden voor een review maken we gebruik van RSForms Pro. Wij verzamelen dan de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • URL website

Deze informatie wordt gedeeld met alle JUG043 Maastricht leden zodat zij je website kunnen reviewen.

Lees meer over de websitereview   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het is niet onze bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van de ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maastricht@joomlacommunity.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verzamelen geen gegevens over politieke voorkeur, geloofsovertuiging, medische informatie of andere gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Noodzaak

Een groot gedeelte van de persoonsgegevens die wij verzamelen doen we omdat die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren.

 • Voor- en achternaam (we moeten weten met wie onze leden zijn)
 • Geslacht (we spreken je graag correct aan)
 • Woonplaats (we willen gaag weten waar je woonachtig bent)
 • Telefoonnummer (we willen je graag kunnen bellen als we vragen hebben of we je dringend moeten spreken)
 • E-mailadres (we willen via mail contact met je houden over onze dienstverlening)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of dan de wettelijke bewaartermijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens > 7 jaar na einde lidmaatschap
Telefoonnummer > 7 jaar na einde lidmaatschap
E-mailadres dat geven is binnen de lidmaatschap > 7 jaar na einde lidmaatschap
E-mailadres dat gegeven is voor verzending van de nieuwsbrief > Tot de toestemming wordt ingetrokken. 

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van JUG043 Maastricht) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuurlijk verkopen wij jouw gegevens niet aan derden en zullen we die uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JUG043 Maastricht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bezoekers van de website van JUG043 Maastricht kunnen informatie delen via Social Media zoals Facebook, Twitter en LinkedIN. Verslagen van JUG043 Maastricht bijeenkomsten worden op deze website alsook de website van de JoomlaCommunity.nl geplaatst.

Wij maken gebruik van Google Account \ MS Office 365 voor het verzenden van onze e-mails en het maken van deelnemerslijsten. Deze bedrijven zijn niet gevestigd binnen de EU. Zij voeldoen wel aan het EU-US Privacy Shield (een lijst met alle deelnemers kan je hier vinden https://www.privacyshield.gov/participant_search)

Verzoek indienen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maastricht@joomlacommunity.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klacht melden

Mocht je een klacht hebben over hoe wij met jouw gegevens om gaan, dan kan je die indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

 

In kaart brengen website bezoek

Op de website van JUG043 Maastricht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JUG043 Maastricht  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

JUG043 Maastricht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan JUG043 Maastricht te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. JUG043 Maastricht heeft hier geen invloed op.

JUG043 Maastricht heeft Google geen toestemming gegeven om via JUG043 Maastricht verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JUG043 Maastrich gebruikt alleen technische, functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens indien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar maastricht@joomlacommunity.nl. JUG043 Maastricht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JUG043 Maastricht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan beveiliging met een wachtwoord, versleutelde verzending, virusscanners en firewalls. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maastricht@joomlacommunity.nl.

jug043.nl is een website van JUG043 Maastricht.